Framkvæmdir

Á lóð Vísindagarða eru núna sex byggingar. Vísindagarðar Háskóla Íslands ehf. keyptu Sturlugötu 8 árið 2013, en þar er Íslensk erfðagreining með höfuðstöðvar. Auk Íslenskrar erfðagreiningar er Lífvísindasetur Háskóla Íslands með starfsemi í húsinu.

Félagsstofnun stúdenta tók Oddagarða í notkun 2013, en það eru fjögur hús við Sæmundargötu. Þessi hús eru með um 300 íbúðaeiningar. Markmið Vísindagarða er að blanda saman námi, vinnu, búsetu og leik á lóðinni og samstarf við stúdenta er liður í þeirri áætlun.

Í júní 2016 tók Alvotech formlega í notkun nýtt Hátæknisetur að Sæmundargötu 15-19. Í húsnæðinu er núna þróuð samheitarlíftæknilyf, auk þess sem höfuðstöðvar alþjóðlega lyfjafyrirtækisins Alvogen eru í byggingunni. Nú eru rúmlega 200 manns með starfsaðstöðu í húsinu.

Í mars 2017 hófust miklar jarðvegsframkvæmdir á lóð Vísindagarða. Reist verða tvö ný hús auk þess sem nýjar götur verða lagðar á lóðinni. Um er að ræða nýtt hús sem mun rís að Bjargargötu 1 (áður Sturlugata 6), byggingin verður samtals 17.500 fermetrar að stærð auk bílakjallara. Á árinu 2017 hóf Félagsstofnun stúdenta framkvæmdir við að reisa rúmlega 11.000 fermetra byggingu auk bílakjallara á horni Sæmundargötu og Eggertsgötu. Ístak hf. mun byggja húsið. Vísindagarðar eiga 2/3 bílakjallarans.

Að Bjargargötu 1, sem er lóð vestan við hús Íslenskrar erfðagreiningar, er að rísa ný bygging sem einkum mun hýsa fyrirtæki í upplýsinga og fjarskiptatækni, auk frumkvöðlaseturs. CCP myndar kjölfestu í þessu húsi. Byggingin ber nafnið Gróska – hugmyndahús, en það er í eigu kjölfestufjárfesta CCP. Húsið verður fullbúið og tekið í notkun á árinu 2019. Nánari upplýsingar um þessa byggingu veitir Árni Geir Magnússon 663-1222 arni@groska.is og nánari upplýsingar eru á vefsíðunni Groska.is.

Fyrsta skóflustunga að nýju húsnæði stúdenta að Sæmundargötu 23 var tekin 26. júní 2017. Gert er ráð fyrir að verkinu ljúki í ársbyrjun 2020. Í þessari nýju byggingu stúdenta verða um 245 íbúðaeiningar.

Samningur milli Reykjavíkurborgar og Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. var undirritaður 22. desember 2017 um kaup Vísindagarða á þremur lóðum sunnan Læknagarðs. Byggingarmagn á lóðunum er 15.000 fermetrar auk bílakjallara skv. gildandi deiliskipulagi. Með undirritun þessa samnings eru Vísindagarða með tvær lóðir á háskólasvæðinu til umráða.